Print-tjänst

Ni skapar dagligen fakturor och andra dokument som skall skrivas ut, stoppas i kuvert, förslutas och frankeras för att slutligen lämnas till internposten. Vi har ett av marknadens bästa och mest användarvänliga lösning på detta problem – MAILIT Printer.

MAILIT Printer är en virtuell printer som är snabb och enkel att installera. Med MAILIT Printer kan ni effektivt kommunicera postala försändelser med bästa tänkbara kvalitet till ett lågt pris. Som användare får du full kontroll över vad som skrivits ut och skickats samt när det genomförts. Förutom att det är en effektiv lösning sparas stora kostnader, faktiskt upp till flera kronor per försändelse.

MAILIT Printer…
• Gör att du inte behöver lagerhålla brevpapper och kuvert på ditt kontor
• Sänker dina produktionskostnader
• Effektiviserar arbetet och minimerar "spilltid"
• Ger en väsentlig portobesparing per försändelse
• Strukturerar och ger dig full kontroll på vad som skickats ut
• Minskar din miljöpåverkan

Kunder som köper MAILIT Printer
Är följande påståenden aktuella för ert företag? Vi vill …
• Minimera, förenkla och underlätta arbetet med postala försändelser
• Sänka portokostnaderna för fakturor och annan administrativ post
• Minska vår miljönelastning
Bra, då har vi lösningen!

 

PRINTER STEG FÖR STEG
Presentation och inspiration
MAILIT har stor kunskap och erfarenhet av relationsmarknadsföring och kampanjdatabaslösningar, CRM-system, kundklubbar, medlemsregister och andra informationskällor. Främst som en teknisk partner. Låt oss inspirera er med vad vi och MAILIT Relation kan göra för ert företag. Vi bidrar gärna med vår erfarenhet och kunskap för att på bästa möjliga sätt lösa era utmaningar.

Förstudie och offert
Vi är behjälpliga genom hela förstudieprocessen där vi följer en viss struktur och arbetsmodell för både material och data-insamling. Tillsammans med er hittar vi den bästa lösningen. Både på kort och lång sikt! Efter slutförd förstudie presenteras ett komplett lösningsför-slag med arbetsfördelning, tidsplan och ansvar. Efter överenskommet lösningsförslag påbörjas arbetet med kundanpassning och implementering.

Klicka för att ladda ner vår folder.

Folder MailIt Printer

Kontakta oss om ni är intresserade av denna tjänst!